Nora Gerritzen

Taaltrainer Duits

Language Institute Regina Coeli beschikt over een groot team van taaltrainers Duits. Een van hen is Nora Gerritzen. Zij stelt zich kort voor.

Nora komt uit Marburg in Duitsland. Ze studeerde politieke wetenschappen, Duits, Italiaans en Muziek. Daarna werkte ze bij een bedrijf in Brussel en een uitgeverij in Luxemburg. Vervolgens werd ze geworven door een technische privéschool in Luxemburg waar ze lessen Duits, geschiedenis en muziek ging geven en haar onderwijsbevoegdheid haalde.

“De Duitse en Nederlandse cultuur verschillen wezenlijk op een aantal punten. Een voorbeeld is dat veel Duitsers de neiging hebben om eerst alles vooraf goed te overdenken en dan pas te doen. Ze komen dus (voor Nederlands begrippen) trager op gang, maar kunnen dan wel in één keer het plan uitvoeren. Ik probeer vooral de Nederlandse cursisten mee te geven dat ze Duitsers de kans moeten geven om hun interne processen te laten doorlopen.  

Ik merk aan cursisten dat ze onze Duitse lessen niet kunnen vergelijken met de lessen Duits op de middelbare school. Op de  middelbare school heerst lijstjesdenken. Onze methode richt zich op het praktisch gebruiken van de taal. Cursisten spreken dus veel tijdens de lessen. Naast de theorie oefenen wij de taal die de cursist voor zijn vak nodig heeft. Dit oefenen wij bijvoorbeeld in rollenspelen. Humor, nieuwsgierigheid en professionaliteit staan centraal in mijn lessen. In een training bij Regina Coeli  word je optimaal op je beroepsmatige uitdagingen voorbereid.”

Taalkennis

Duits, Italiaans, Frans, Luxemburgs, Nederlands en Engels


Informieren Sie sich ausführlich über unser Angebot.

Wir schicken Ihnen gern unsere Broschüre.